สู่โลกของสัตว์ตัวเล็กที่เรียกว่า ‘แมลง’ พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกับแมลงหลากชนิดที่ ‘อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ’ สถานที่แห่งนี้ดำเนินงานด้านการวิจัยค้นคว้า และพัฒนางานด้านกีฏวิทยา ซึ่งอยู่ในความดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภายในอุทยานฯ จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 และ 2 เป็นนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ อยู่ภายในอาคารชั้นเดียว ซึ่งจะจัดแสดงแมลงสตัฟฟ์ แมลงหายาก ส่วนที่ 3 เป็นอาคารรูปโดม มีพื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตร สูง 15 เมตร จัดแสดงระบบนิเวศวิทยาของแมลง วิจัยพฤติกรรมแมลง การเพาะเลี้ยงแมลงเชิงพาณิชย์ ทั้งยังได้รวบรวมพันธุ์ผีเสื้อ และแมลงหายากใกล้สูญพันธุ์ เช่น จิ้งหรีด จักจั่น ตั๊กแตน ด้วง ฯลฯ มาจัดแสดงไว้ในอาคารแห่งนี้ สุดท้ายส่วนที่ 4 เป็นงานพัฒนากีฏผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงผลิตผลที่เกี่ยวข้องกับแมลงในเชิงพาณิชย์ อาทิ แมงกระชอน แมลงทับ แมลงตับเต่า ภายในจะได้พบเห็นผีเสื้อและแมลงในภูมิภาคตะวันตก พร้อมทั้งได้เรียนรู้วงจรชีวิตของผีเสื้อและแมลง หากอยากรู้เรื่องราวของแมลง ต้องการเห็นแมลงหายากชนิดต่างๆ รับรองว่าถ้าได้มาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand