ไม่น่าเชื่อว่าบนที่ดินสาธารณะประโยชน์จะกลายเป็นแหล่งน้ำพุร้อนซึ่งมีการค้นพบด้วยกันถึง 4 บ่อ เรียงต่อกันเป็นแนวจากเหนือถึงใต้ โดยน้ำไหลจากบ่อน้ำทางทิศเหนือลงมาสู่บ่อน้ำทางทิศใต้ แต่ละบ่อนั้นมีเส้นผ่าน ศูนย์กลางประมาณ 3-5 เมตร ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร โดยบ่อน้ำพุร้อนเหล่านี้เกิดขึ้นในบริเวณ หมวดหินแก่งกระจาน

อันเป็นชื่อเรียกทางธรณีวิทยาที่ระบุว่าเป็นหินยุคเพอร์โม-คาร์บอนิเฟอรัส หินควอร์ตไซต์ หินชนวน หินฮอร์นเฟลส์ และหินฟิลไลต์ นอกจากนี้ยังพบหินอีกหลายประเภทภายในบริเวณน้ำพุร้อน ซึ่งนับว่าเป็นการค้นพบทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจยิ่งและปัจจุบันได้มีการพัฒนาบริเวณนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยทางอบจ.เพชรบุรีได้ทำการต่อท่อเชื่อมน้ำพุร้อนยาว 200 เมตรสู่ห้องอาบน้ำพุร้อน คอยบริการนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand