กมธ.เตรียมชงกฎหมายเก็บค่าใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้าสนช.เดือนเม.ย. แจงชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภค-เกษตรกรรายย่อยไม่ต้องจ่าย เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ที่รัฐสภา พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) แถลงถึงความคืบหน้าในการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวว่า กรรมาธิการฯ พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวเสร็จแล้วในเบื้องต้น

โดยมีทั้งหมด 100 มาตรา ทั้งนี้ มีการแก้ไขเนื้อหา60% และคงตามร่างเดิม 40% ซึ่งสาเหตุที่แก้ไขมากนั้นเพราะร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสนช.ก่อนที่รัฐธรรมนูญปี 2560 จะประกาศใช้ จึงต้องปรับเนื้อหาให้เข้ากับรัฐธรรมนูญ ตลอดจนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ แผนปฏิรูปประเทศเรื่องน้ำที่ออกมาภายหลังด้วย  นอกจากนี้ได้รับฟังความเห็นประชาชนตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแล้ว 50 จังหวัด 17 ลุ่มน้ำ  อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้กรรมาธิการฯ จะเปิดรับฟังความเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 42 แห่งในวันที่ 21 ก.พ.ที่กรมชลประทาน เพื่อรับฟังความเห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานใดหรือไม่ รวมทั้งจะส่งร่างกฎหมายไปรับฟังความเห็นจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย เมื่อรับฟังความเห็นเพิ่มเติมเสร็จแล้วกรรมาธิการฯ จะนำมาปรับปรุงเนื้อหาอีกครั้งเพื่อให้เกิดความรอบคอบ คาดว่าจะสามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมสนช.เพื่อพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ได้ในเดือนเม.ย. และจะไม่มีการขยายเวลารับฟังความเห็นเพิ่มเติมอีกแล้ว เพราะขยายเวลามาแล้ว 5 ครั้ง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews