กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “กกต. เตรียมตรวจสอบคุณสมบัติ 9 รัฐมนตรี ประชาชนคิดอย่างไร” โดยเมื่อถามว่าการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

เรียกตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรี 9 รายกรณีถือครองหุ้น ในช่วงที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีการพิจารณาเรื่องการเซ็ตซีโร่กกต. พบว่าประชาชน 37.3% ระบุว่าเป็นเกมการเมืองเพื่อสร้างข้อต่อรองในการลงมติของสนช. รองลงมา 29.5% ระบุว่า เป็นการหยิบยกเรื่องที่สำคัญมาทำให้เสร็จก่อนมีกกต. ชุดใหม่ ส่วนอีก 17.8% ระบุว่าเป็นเรื่องที่กกต.ถึงวาระที่จะหยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณาพอดี และอีก 15.4% ระบุว่า เป็นการตั้งใจตอบโต้เพื่อเอาคืนรัฐบาล ถามว่าหาก กมธ.ไม่มีการเสนอให้เซ็ตซีโร่ กกต. จะหยิบยกคำร้องมาพิจารณาและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรี 9 รายหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ 66.2% เห็นว่าน่าจะนำมาพิจารณาและตรวจสอบอยู่แล้ว ขณะที่ 33.8% เห็นว่าคงไม่นำมาพิจารณาและตรวจสอบ

ส่วนการที่ กกต. เตรียมตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรี 9 ราย ในช่วงนี้มีความชอบธรรมหรือไม่นั้น ประชาชน 66.2% ระบุว่า มีความชอบธรรม ขณะที่ 23.8% ระบุว่า ไม่มีความชอบธรรม โดยที่เหลืออีก 10.0% ระบุว่าไม่แน่ใจ

สำหรับความมั่นใจต่อ กกต.ว่าจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรี 9 ราย ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมปราศจากอคติทางการเมืองนั้น พบว่า ประชาชน 39.2% ระบุว่า ไม่ค่อยมั่นใจ รองลงมา 22.8% ระบุว่าค่อนข้างมั่นใจ และ 20.0% ระบุว่า ไม่มั่นใจเลย ถามว่าการตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรี 9 ราย จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในรัฐบาลยุค คสช.เพียงใด ประชาชน 56.5% ระบุว่า ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ 43.5% ระบุว่า ส่งผลกระทบค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ผลสำรวจดังกล่าวมาจากความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,237 คน ดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560